Lesnická práce 9/2016:Pro Silva v borových porostech po 10 letech