Lesník 1/2012: Za prírode blízkym hospodárením v lese-Ísť za cieľom