Lesník 10/2007: Prírode blízke obhospodarovanie lesa VII. Cez objekty Pro Silva do každodennej praxe