Lesník 10/2008.Prírode blízke obhospodarovanie lesa VIII:Prírode blízke pestovanie v smrečinách