Lesník 10/2009: Pro Silva vie pomôcť lesu, aj ekonomike