Lesník 10/2009:Vhodný spôsob obnovy=znížené náklady v pestovnej činnosti