Lesník 10/2011. Pri prechode na výberkové hospodárenie je najhorší začiatok