Lesník 11/2007. Prírode blízke obhospodarovanie lesa VIII.Pro Silva je správna cesta