Lesník 11/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa IX: Prírode blízkym spôsobom aj v strmých terénoch