Lesník 11/2012:Prírode blízke postupy v praktickej činnosti lesného hospodára