Lesník 11/2016: Odborné vzdelávanie k obhospodarovaniu porastov Pro Silva