Lesník 12/2007.Prírode blízke obhospodarovanie lesa IX. Pro Silva bilancuje