Lesník 12/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa X: Pro Silva-a ako inak?