Lesník 12/2013: Cestou zakladania trvalo viacetážových porastov