Lesník 2/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa I. Prehodnoťte svoj postoj.