Lesník 2/2009. Novodobé odumieranie smrečín a prírode blízke hospodárenie