Lesník 2/2009. Prírode blízke obhospodarovanie lesa I: Môžeme byť spokojní?