Lesník 2/2011. Za hospodárením v objektoch Pro Silva. Prebudova rovnovekých smrekových porastov