Lesník 2/2012: Nechajme sa viesť prírodou - nemôže nás pomýliť