Lesník 3/2013 Prírode blízky les prezentovaný aj chodníkom