Lesník 4/2007: Prírode blízke obhospodarovanie lesa II. "Keď v krvi koluje Pro Silva pozitív"