Lesník 4/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa III. Pro Silva a novodobé odumieranie smrečín