Lesník 4/2013 Postrehy a skúsenosti s prírode blízkym hospodárením