Lesník 5/2007: Prírode blízke obhospodarovanie lesa III. Pestujeme stabilnejšie lesy.