Lesník 5/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa IV: Najprijateľnejšia cesta?