Lesník 6/2007: Prírode blízke obhospodarovanie lesa IV. Blížime sa svojim hospodárením k prírode?