Lesník 6/2008.Prírode blízke obhospodarovanie lesa V:Ako hospodáriť v objekte Pro SIlva