Lesník 7/2008.Prírode blízke obhospodarovanie lesa VI. Postrehy z celoeurópskeho kongresu Pro Silva