Lesník 7-8/2007:Prírode blízke obhospodarovanie lesa V. Prepojenie génových základní