Lesník 7-8/2011. Za hospodárením v objektoch Pro Silva. 30 nových objektov v smrečinách