Lesník 7-8/2012: Ciele hospodárenia v objekte Zámrzlá