Lesník 9/2008.Prírode blízke obhospodarovanie lesa: Pro Silva a borovica lesná.