Lesník 9/2013 Ako devastujeme les alebo prírode blízke obhospodarovanie lesa v Bratislave