Lesokruhy 2005: Prečo nevyužiť pôvodné dreviny na prirodzenú obnovu