Prírode blízke hospodárenie na príklade lesov Smolníckej Osady a Veľkého Folkmara

Prírode blízke hospodárenie na príklade lesov Smolníckej Osady a Veľkého Folkmara
Publikácia vydaná v rámci projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ podporeného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie
Vydal: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica 2016
Autori publikácie: Ing. Michal Tomčík, Ing. Ján Juleny, Jaroslav Kovalčík, Ing. Ladislav Kulla, PhD.