Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti)

Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti)

Odborná publikácia pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov

Autori: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., Ing. Pavol Dendys