Lesník 1/2011.Za hospodárením v objektoch Pro Silva. Objekt Krosna (aj pohľadom kozmonauta)