Prof. Ing. Milan Saniga: Uvoľňovacie prebierky- nástroj zvyšovania kvality, ekologickej stability porastov, podpory regeneračných procesov a ich prestavby na mozaikovú štruktúru

Prof. Ing. Milan Saniga: Uvoľňovacie prebierky-  nástroj zvyšovania kvality, ekologickej stability porastov, podpory regeneračných procesov a ich prestavby na mozaikovú štruktúru-komentovaná prednáška

/files/lesy/o-lese/pro-silva/odborne-prispevky/prezentacie/pr-5-uvolnovacie-preb-komentovana.pptx