Lesnícky skanzen

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

Obrázok Lesnícky skanzen

Otvorené:

Skanzen:     máj a september od 09:00 hod. do 15:00 hod.
                     jún, júl,august od 09:00 hod. do 17:00 hod. 


Horáreň:      máj a september od 10:00 hod. do 15:00 hod.
                     jún, júl, august od 09:00 hod. do 17:00 hod.

Expozícia Izba starého horára je riešená ako rekonštrukcia pracovného priestoru – kancelárie horára z obdobia prvej polovice 20. storočia. Dôraz je položený na autenticitu výpovede s využitím dobového nábytku, bytových doplnkov, pracovných pomôcok i osobných vecí horára. Atmosféru živého prostredia tvoria originálne zbierkové predmety.

Expozícia Lesy Slovenska približuje lesy na území Slovenska v dvoch líniách. Prvá je charakteristika lesných porastov Slovenska na základe vegetačných stupňov podaná prostredníctvom výpovede o zastúpení prírodných druhov príznačných pre jednotlivé stupne. Druhá je charakteristika najvýznamnejších lesných drevín. Prezentované sú dreviny, pedologický, botanický a entomologický materiál.

Expozícia Lesy a život vyjadruje expresívnym až provokujúcim spôsobom problematiku vzťahu človeka a prírody, v tomto prípade zastúpenej lesom. Poukazuje na zhubný vplyv nešetrného konzumného životného štýlu „západnej“ civilizácie na prírodné prostredie až po riziko jeho  kolapsu formou priestorovej koláže obrazov, predmetov a materiálov charakteristických pre jednotlivé tváre reality s ambíciou vystihnúť atmosféru a vyslať varovný signál.

Lesná kaplnka
Objekt je  kópiou Kaplnky Panny Márie ustavičnej pomoci z Podkriváňa - Hornej Bzovej, ktorú dal v roku 1910 postaviť gróf Zichy, pre lesných robotníkov a obyvateľov tohto odľahlého kúta patriaceho k  rodinnému panstvu Zichyovcov v Divíne. Originálna kaplnka dodnes slúži svojmu účelu.

Expozíciu Strom je modlitba zeme k nebesiam... v Lesnej kaplnke tvoria drevené sochy zo súkromných zbierok autorov Vladimíra Morávka,  Petra Zoričáka a Jána Krajčího a z fondov  Lesníckeho a drevárskeho múzea.