Prírode blízke postupy

Prírode blízke obhospodarovanie lesa je

 

  • o zmene v zaužívanom myslení a konaní lesníkov pri hospodárení v lese
  • o hľadaní spôsobov, ako pre dosiahnutie svojich zámerov pracovať spolu s prírodou a nie proti nej
  • o vytváraní lesa, ktorý svojimi charakteristikami a vonkajším prejavom sa bude blížiť k svojmu predobrazu prírodného lesa.

 

Cieľom je prebudovať umelo vytvorený a často poškodzovaný klasický hospodársky les vekových tried na stabilný viacvrstvový prirodzený hospodársky les a pritom napriek priblíženiu sa k prírodnému charakteru lesa plne využívať jeho hospodársky potenciál