Podporovatelia

Považujete sa za podporovateľa myšlienok Pro Silva?
 
Viete sa odpútať od klasickej predstavy rúbaňového lesa vekových tried a vidieť prirodzený mnohovrstvový les ako cieľ lesníckej činnosti?
Vidíte prírode blízke obhospodarovanie lesa ako vítanú alternatívu k súčasným postupom?

Cítite potrebu jeho presadzovania do lesníckej prevádzky? 
Tak... ste vítaní medzi podporovateľmi hnutia Pro Silva! 
Ale... dajte o sebe vedieť! Prihláste sa k svojim názorom a rozšírte okruh podporovateľov hnutia Pro Silva!
Prezentujte svoju aktívnu podporu pripojením sa k obhospodarovateľom objektov Pro Silva. 

Zoznam objektov Pro Silva s odbornými lesnými hospodármi, ktorý zodpovedajú a participujú na ich obhospodarovaní, otvoríte kliknutím.   

Informácie pre pripojenie sa k praktickým realizátorom myšlienok Pro Silva otvoríte kliknutím.