ZELENÝ OBJEKTÍV

Zelený objektív je súťaž mladých fotografov na tému les. Organizátori sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Súťaž sa sústreďuje na mladých fotografov, milovníkov a ochrancov prírody, turistov a vôbec každého mladého človeka, ktorý rád chodí do lesa s fotoaparátom. Každému z nich chce dať možnosť vyjadriť svoj postoj k lesu: čo v ňom vidí, čo preňho znamená, aké má miesto v jeho živote.

Súťaž vznikla v roku 2001 a do dnešných dní vytrvalo rastie. Rok čo rok sa objavujú noví záujemcovia, pre ktorých je Zelený objektív podnetom k návšteve lesa. Každý mladý človek, ktorého naša súťaž povzbudí do lesa vkročiť a poobzerať sa tu, je pre nás vzácny.

Súťaže Zelený objektív sa môžu zúčastniť jednotlivci v dvoch kategóriách: 1. „žiaci základných škôl“ a 2. „študenti stredných škôl“, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Všetky bližšie informácie sa nachádzajú v propozíciách súťaže.

Na súťaž každoročne nadväzuje rovnomenná výstava Zelený objektív, ktorá v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea predstavuje najlepšie práce z ostatného ročníka. Vernisáž výstavy je súťažiacimi mimoriadne očakávanou udalosťou, pretože jej zlatým klincom je vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.

 

U P O Z O R N E N I E   ! ! !

P O S U N U T I E   U Z Á V I E R K Y   S Ú Ť A Ž E   ! ! !

Pred necelým týždňom sme pripomínali blížiaci sa termín uzávierky 22. ročníka súťaže Zelený objektív. Keďže sa nám medzičasom nakopilo viacero žiadostí posunúť uzávierku súťaže na neskorší termín, najmä z dôvodu krátkeho času na prípravu v školách, keďže prázdniny skončili len pred pár dňami, rozhodli sme sa týmto návrhom vyjsť v ústrety. Dovoľujeme si Vás informovať, že uzávierka súťaže je posunutá na koniec januára 2023.

Pokiaľ máte chuť zapojiť sa, prihlášku a propozície súťaže nájdete na konci tohto oznamu. Uzávierka súťaže je po novom 31. januára 2023 a do tohto termínu je potrebné fotografie s vyplnenou prihláškou odoslať poštou alebo osobne doručiť do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen). Výstava súťažných fotografií je plánovaná na jarný termín, počítame aj s vernisážou, ktorej súčasťou bude verejné vyhlásenie výsledkov s odovzdaním cien.

Z pohľadu priebehu samotnej súťaže tradične chceme upozorniť na fakt, že do súťaže je možné poslať iba hotové fotografie, najlepšie väčších formátov (min. A4), keďže výber fotografií bude po vyhodnotení súťaže vystavený. Ideálne je nechať fotografie zhotoviť profesionálne na fotografický papier – zo skúseností vieme, že nekvalitne vytlačené fotografie majú v súťaži menšie šance, ich výsledný efekt je často kontraproduktívny a hodnotiacou komisiou môžu byť v konečnom dôsledku z posudzovania vylúčené. Je lepšie poslať jednu kvalitne zhotovenú fotografiu ako tri zle vytlačené obrázky.

Tešíme sa na Vašu prípadnú účasť v súťaži.

 

Súbory na stiahnutie:

 

Galéria starších ročníkov súťaže: