Predstavitelia

Výbor Pro Silva Slovakia

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Katedra pestovania lesa TU Zvolen
TU Zvolen, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen
tel.+421/45/5206111, +421 915 804598
saniga@tuzvo.sk
 

 

 

 

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD., špecialista PBHL, LESY SR, š. p.
LESY SR, š.p.,Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
tel.:+421/48/4344204, +421 918 444204
rudolf.bruchanik@lesy.sk

 
Ing. Dušan Mikuš, vedúci lesnej správy Duchonka na OZ Považie
LS Duchonka, 956 22 Prašice
tel. +421/38/5391294, +421 918 333626
Dusan.Mikus@lesy.sk

 

 

 

Ing. Pavol Dendys,technik LS Zákamenné na OZ Tatry
LS Zakamenné, 029 56 Zakamenné 183
tel. +421 907 852405, +421 905 440965
Pavol.Dendys@lesy.sk 

 

 

 

Ing. Pavel Mikluš, oblastný koordinátor PBHL
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
tel.+421/51/7464720, +421 905 713 080
pavel.miklus@lesy.sk

 

 

 

Ing. Eduard Apfel
Dolný Harmanec 51, 976 01  
tel. +421 902 914170
e.apfel@lesybb.sk

 

Ing. Pavol Konečný, odborný lesný hospodár
Obecné lesy, s. r. o., Stará Myjava č. 145
tel.: +421 908 727 683
pk.pavolkonecny@gmail.com      

 

Ing. Michal Tomčík; odborný lesný hospodár
Veľký Folkmar č.334; 055 51
tel. +421 948 323 722
lesyfolkmar@gmail.com