Pamätníky J.D. Matejovie v oblasti Starých Hôr

 • Typ cieľa: Pamätník a Prírodná zaujímavosť
 • Krátky popis: Pamätníky Jozefa Dekreta Matejovie v oblasti Starých Hôr
 • Podrobnejší popis: Najstarší pamätník postavený J. D. Matejovie na skalnom brale pri obci Dolný Jelenec - miesta, ktoré patrilo do pôsobiska J. D. Matejovie. Pamätník bol slávnostne odhalený 16. 9. 1913, návrh a realizácia reliéfu je dielo Františka Šidla, kamenárske práce vyhotovil Dezider Schvartz. Pôvodný maďarský text bol v 60. rokoch 20. storočia doplnený slovenským. "Živý pamätník", jeden z posledných existujúcich porastov založených J. D. Matejovie pri jeho zalesňovacích akciách v oblasti Starých Hôr. Na rozlohe 6,22 ha sa nachádza vekovo aj priestorovo diferencovaný porast s cennými mohutnými smrekovcami, smrekmi, jedľami a bukmi s vekom takmer 200 rokov.
 • Obec: Staré Hory
 • Okres: Banská Bystrica
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Pamätník sa nachádza na skalnom brale pri obci Dolný Jelenec. Dekretov porast je situovaný asi 2 km od pamätníka nad osadou Rybô. Vedie k nemu Lesnícky náučný chodník J.D. Matejovie od pamätníka, alebo z obe Staré Hory.
 • Náročnosť trasy: -mierne náročná
 • Zaujímavosti v okolí: LNCH J.D. Matejovie (začína pri pamätníku), VLM Špaňodolinský banský vodovod (16 km), VLM Vodný žľab Rakytovo (16 km)
 • Dátum odhalenia: 25.10.2011
 • GPS súradnice: N 48°51'23.4" E 19°08'56.9" - Pamätník; N 48°51'50.7" E 19°07'26.4" - chránený areál Dekretov porast
 • Vhodná pre: