Prestížna cena za projekt významných lesníckych miest

Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá dostal podnik už po druhýkrát.

V týchto dňoch bola znova ocenená práca nášho štátneho podniku v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku. Po r. 2014, keď LESY SR dostali výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rekonštrukciu vodojemu v parku kaštieľa v Palárikove, sa náš podnik opäť stal nositeľom tohto vyznamenania. Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu – Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky – nám udelili toto prestížne ocenenie v kategórii AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÉ PROJEKTY za budovanie siete významných lesníckych miest (VLM). 

Vyberali z devätnástich nominovaných aktivít. Garantom a realizátorom nášho projektu je Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Realizuje sa od r. 2007 a počas tohto obdobia zaznamenal viacero míľnikov: vyhotovenie loga VLM, edíciu dvoch úspešných publikácií, realizáciu výstavy o VLM, registrovanie ochrannej známky, a najmä dokumentáciu, označenie a propagáciu nateraz 49 lokalít logom VLM s umiestnením informačnej tabule o historickej a prírodnej hodnote významného lesníckeho miesta. Cenu prevzal 7. septembra 2018 generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Marian Staník na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Slovenskej republike v Nitrianskej galérii v Nitre. Ďakujeme.

TF, LDM Zvolen