Cezhraničný program pokračoval aj na jeseň

Koncom septembra Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy a.s.) hostilo 109 slovenských žiakov počas dvoch výmenných pobytov. No nielen tie boli súčasťou projektu slovensko-maďarskej spolupráce pod názvom „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“.

 Koncom septembra Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy a.s.) hostilo 109 slovenských žiakov počas dvoch výmenných pobytov. Deti vo vekovom rozmedzí od 10 do 12 rokov a ich sprievodní učitelia navštívili okolie Somoskő. Koncom októbra rovnako štátny podnik LESY SR prijalo deväťdesiat detí a ich sprievodcov, ktorí navštívili Sv. Anton. Pri týchto príležitostiach sa malí žiaci mohli zúčastňovať na zmysluplnom programe spolufinancovanom z príspevkov Európskej únie.

Obe odborné exkurzie boli súčasťou projektu slovensko-maďarskej spolupráce pod názvom „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ medzi partnermi LESY SR, š. p. (OZ Levice) a Ipoly Erdő Zrt.. V rámci realizácie projektu LESY SR, š. p. buduje v Leviciach unikátnu lesnú školu a na maďarskej strane sa rozvíja už existujúce návštevnícke centrum a lesná škola v Somoskő. Okrem toho už obaja partneri zorganizovali v posledných mesiacoch niekoľko odborných výmenných podujatí.

Hostí zo Slovenska privítala referentka verejnoprospešnej starostlivosti Ipoly Erdő Zrt Magdolna Farkasné Parditka, a projektový manažér Zoltán Pintér. Účastníci boli informovaní o projekte, súčasne realizovanej dostavby Návštevníckeho centra a atrakciách v okolí.

Návštevnícke centrum Somoskő ponúka nádherný panoramatický výhľad, ktorým sa mohli pokochať aj slovenskí žiaci. Súčasne sú viditeľné dva hrady - Somoskő a Salgó. Krajina je jedinečná: pred Tatranskou siluetou môžete vidieť pohorie Karancs a náhornú plošinu Medves, ďalej pohoria Mátra a Bükk. Za pekného slnečného počasia sa účastníci vybrali do neďalekého zveroparku. Tu žiaci pohli pozorovať domácu vysokú zver. Ďalšou zastávkou bolo dobytie hradu Somoskő.

Počas druhého dňa exkurzie skupina navštívila hrad Salgó a „kameň Čarodejníc“. Po ceste Zoltán Molnár, predseda strediska environmentálneho vzdelávania v Somoskő, poskytol zaujímavé informácie o lesnej flóre, faune, geologických formáciách a histórii okolia.

Po vyčerpávajúcej turistike v popoludňajších hodinách sa hostia zo Slovenka zúčastnili programov náučného chodníka „Životný štýl“ v Somoskő. Ďalší deň výmenného pobytu mohli záujemcovia vyskúšať tvorivé dielne – hrnčiarstvo, plstenie a rezbárstvo.

Vďaka náučnému chodníku mali návštevníci možnosť oboznámiť sa s históriou rodiny Krepuska z XIX-XX. storočia teda s významným obdobím v histórii obce a súčasne sa dozvedeli o hodnotách okolia. V blízkosti Návštevníckeho centra na ulici Dobó Istvána je interaktívny gazdovský dvor, ktorý slúži na ukážku podobnosti a rozdielov v gazdovaní v súčasnosti a za čias rodiny rodiny Krepuskovcov, teda v XIX-XX storočí. Táto forma prezentácie gazdovstva môže inšpirovať návštevníkov na trvalú udržateľnosť a zapojením návštevníkov do zážitkového života a propagáciou hodnôt poľnohospodárstva môže pomôcť spoločnosti viesť životný štýl zameraný na životné prostredie.

Výmenné pobyty pokračovali na jeseň na Slovensku. Približne 90 žiakov a učiteľov z dvoch základných škôl v Salgótarjáne vycestovalo do Svätého Antona, kde mali možnosť navštíviť miestny kaštieľ. Tu ako poďakovanie maďarskí žiaci navštevujúci spevácky zbor zaspievali hostiteľom krásne piesne. Okrem toho účastníci výmenného pobytu navštívili oblasť Banskej Štiavnice a Základnú školu Maximilána Hella v Štiavnických Baniach, kde mali možnosť sa zoznámiť so sokoliarstvom. Žiaci na spomínanej škole sa učia  sokoliarstvo ako povinný predmet a tiež poskytujú ukážky výcviku s dravcami návštevníkom. Ich mini zoo ohromila každého malého hosťa, pretože sú tu papagáje, opice a dokonca aj kajmány.

Čo by mohli najlepšie vystihnúť zážitky žiakov ako ich vlastnoručne napísané listy organizátorovi Ipoly Erdő Zrt.:

„Veľmi sa mi páčila rozmanitosť zvierat, videli sme obrovských papagájov, orlov, supov a malý dažďový prales, kde skákali tri malé opice. V akváriu sme videli aj ryby a kajmány. Na dvore v stajniach sme mali možnosť pozorovať aj kone, ktoré bolo možné kŕmiť a hladkať. Bohužiaľ sme nemali čas na nich jazdiť, pretože sme sa museli vrátiť späť do autobusu, kde sme všetci dostali malú pozornosť. Moji priatelia a ja sme urobili veľa fotiek a získali sme veľa skúseností. “Vanessza Oláh 5. B ZŠ Petőfi

„... došli sme na prvú zastávku nášho výletu, do kaštieľa rodiny Koháryovcov vo Svätom Antone. Naši sprievodcovia boli veľmi milí, ukázali nám kaštieľ, videli sme krásne izby, oblečenie a nábytok. Na koniec, našej prehliadky hlavný sprievodca (riaditeľ kaštieľa) napodobňujúci zvuky zvierat bol skutočne zábavný, dokonca sme mali za úlohu zistiť, ktoré zviera imitoval. Náš spevácky zbor tiež ukázal svoj talent a zaspieval zopár skladieb z repertoára pre našich hostiteľov ako poďakovanie.

Ďalšou zastávkou bola návšteva základnej školy v Štiavnických Baniach, kde sa  žiaci povinne učia okrem iného aj sokoliarstvo jedinečne v celej strednej Európe. Predviedli nám krátke sokoliarske predstavenie, ktoré sme všetci veľmi užívali. Následne nás sprevádzali cez školu, kde sme sa stretli s množstvom zvierat. Videli sme veľa opíc, korytnačiek, papagájov a koní o ktoré sa starajú deti, ktoré tam študujú. Na konci nášho výletu náš naši hostitelia čakali s malými pozornosťami. Každí účastník dostal pravítko, magnetku a pero. Poďakovali sme za pohostinnosť, programy, dary a šli sme domov.

Tento deň sa mi naozaj páčil, som veľmi rada, že ma vzali na tento výlet. Bol to pre mňa pekný zážitok! Ilona Kovács 8. trieda ZŠ Petőfi Sándor

Následne sa na jar zorganizujú ďalšie dve výmenné pobyty s maďarskými a slovenskými účastníkmi, takže na programoch environmentálneho vzdelávania sa zúčastní celkom 450 osôb. Projekt pod názvom „Lesníci pre zvýšenie environmentálnej výchovy verejnosti“ SKHU / 1601 / 1.1 / 009 je spolufinancovaný Európskou úniou a Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Ing. Nikoleta Nozdrovická, Odbor projektov EU