Nadlimitné zákazky

Rekonštrukcia a prestavba vybraných lesných objektov

Súťažné podmienky nájdete v prílohe.

Opravy a údržba osobných áut

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Prípravky na ochranu rastlín

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok

Projekt obnovy lesa na odštepnom závode Liptovský Hrádok na roky 2014 - 2015

Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Projekt obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-2015

Projekt obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-2015

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 – 2016

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 – 2016

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 – 2016

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 – 2016

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina

Odvoz dreva

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Projekt obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-2015

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca

Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014-2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina