Včely bzučia už aj na Lesnej správe Malcov

Pre praktickú výučbu účastníkov projektu bolo zakúpených šesť včelstiev s úľmi a potrebným vybavením včelára, ktoré sú umiestnené v blízkosti lesnej správy Malcov.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov a cezhraničný partner z Poľska - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie - realizujú mikroprojekt „Vzdelávaním k zachovaniu včelstiev v poľsko-slovenskom pohraničí“ (INT/ET/PO/3/IV/A/0280), v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Projekt má za cieľ prostredníctvom úvodného a dvoch edukačných seminárov zvýšiť úroveň vedomostí a znalostí o chove včiel odbornej verejnosti z radov poľských a slovenských lesníkov ako aj študentov stredných škôl so zameraním sa na vzbudenie ich záujmu o včelárstvo. Pre praktickú výučbu účastníkov projektu bolo zakúpených šesť včelstiev s úľmi a potrebným vybavením včelára, ktoré sú umiestnené v blízkosti lesnej správy Malcov. V rámci projektu bola vydaná dvojjazyčná poľsko-slovenská príručka, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné pre začínajúceho včelára, celoročný kalendár včelára s popisom jednotlivých úkonov pri starostlivosti o včelstvá a mnoho ďalších potrebných teoretických poznatkov.