Vozový park LESOV SR má nové posily

LESY SR š.p., začali využívať viacúčelové stroje v roku 2005. Prvým strojom bol veľký harvestor (HRT) JD1270D s rokom výroby (rv) 2005, ktorý vykonával najmä obnovné ťažby a tiež spracovával kalamity.

LESY SR š.p., začali využívať viacúčelové stroje v roku 2005. Prvým strojom bol veľký harvestor (HRT) JD1270D s rokom výroby (rv) 2005, ktorý vykonával najmä obnovné ťažby a tiež spracovával kalamity. Stredný HRT JD1070D rv 2006 bol zakúpený o rok neskôr a to za účelom vykonávania ťažieb obnovných ale aj výchovných. Malý HRT JD770D pribudol do stavu až o dva roky. Jeho opodstatnenosť vyplynula najmä z potreby vykonávania výchovných ťažieb v ihličnatých, ale i v listnatých porastoch. Na vývoz vyťaženej hmoty bolo postupne sprevádzkovaných päť vývozných kolesových súprav (VS) rovnakej značky. Z toho jedna veľká VS JD1110D s rv 2005 a štyri kusy menších s rv 2006 až 2008. Všetky tieto stroje boli v prevádzke počas týždňa v šesť až sedem dňovom režime á 11,5 h denne. V súčasnej dobe už tieto stroje sú ďaleko za svojim zenitom a majú aj cez 30.000 motohodín.

Z uvedenej skutočnosti vyplynula aj potreba začať s postupnou obmenou strojového parku. OZLT preto požiadal v pláne strojných investícií o zakúpenie nových výrobných prostriedkov. Po schválení investičnou komisiou, vedením podniku a DR nasledoval proces VO. S víťazom súťaže bola podpísaná Rámcová dohoda 4865/2020 a následne 18.2.2021 aj  Kúpna zmluva 5216/2020.