Jarné zalesňovanie v číslach

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky aj tento rok vysadí viac ako 16 miliónov sadeníc

„Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedy dávno zasadil strom.“ V duchu tohto slávneho citátu Warren Buffeta sa v lesníctve nesie celé obdobie jari zamerané predovšetkým na výsadbu. Tá na niektorých OZ LESOV SR, š.p. prebieha už od marca. Každý pestovateľ na odštepnom závode má v tomto období plné ruky práce. No nielen teraz. Veď ešte v októbri roku 2018 bolo potrebné na OZ Semenoles nahlásiť požiadavky na množstvo a druhové zloženie sadbového materiálu.

Počas jarnej výsadby je na pozemkoch v správe štátneho podniku naplánovaných vysadiť 12.217.439 stromčekov. Ďalšie 4 milióny stromčekov sa plánujú použiť niektoré OZ až počas jesenného zalesňovania. V mesiaci marec sa aj vďaka bohatej snehovej nádielke a stále zamrznutej pôde v porastoch a lesných škôlkach v niektorých lokalitách stredného a severného Slovenska sa doposiaľ podarilo vysadiť len 2,5 milióna stromčekov. V rámci Slovenska sa zalesňovanie koncentruje najviac na obnovu borovicových porastov na Záhorí a na obnovu plôch po podkôrnikovej kalamite v Nízkych Tatrách, Slovenskom Rudohorí, na Kysuciach a Turci.

 

Podiel ihličnatých a listnatých drevín je z celkového počtu plánovanej výsadby takmer vyrovnaný. Viac ako tretinu všetkých sadeníc predstavuje naša najzastúpenejšia drevina buk – 4,7 milióna kusov. Z ďalších listnatých drevín to bude viac ako milión kusov duba a viac ako štvrť milióna sadeníc javora. Z ihličnatých drevín majú najväčšie zastúpenie sadenice smreka – 2,3 milióna kusov, borovice – 1,8 milióna a takmer 1,1 milióna sadeníc jedle.

 

OZ

DREVINA

BK

BO

DL

DZ

JD

JH

SC

SM

ostatné*

SPOLU OZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZ Šaštín

100.090

1.590.094

16.560

12.910

 

 

380

 

71.143

1.791.177

OZ Smolenice

208.780

12.890

21.960

59.970

2.700

7.620

9.190

3.100

23.050

349.260

OZ Levice

54.430

0

59.800

39.050

 

3.520

 

2.600

187.990

347.390

OZ Topoľčianky

50.040

21.700

19.200

90.600

 

13.800

4.190

470

54.440

254.440

OZ Prievidza

104.120

10.160

0

25.050

3.940

8.280

3.780

12.180

8.290

175.800

OZ Trenčín

229.560

10.350

0

79.430

7.290

10.060

14.070

22.210

5.680

378.650

OZ Pov. Bystrica

281.590

23.200

0

50.950

5.450

1.050

12.000

130.520

7.600

512.360

OZ Žilina

373.250

86.850

0

21.000

9.200

 

24.500

298.850

2.050

815.700

OZ Čadca

634.770

26.920

0

15.150

117.990

33.590

27.790

87.610

17.940

961.760

OZ Námestovo

276.650

12.170

0

 

96.610

5.650

6.230

146.070

6.690

550.070

OZ Lipt. Hrádok

375.820

13.900

4.500

 

182.650

34.300

119.910

621.360

0

1.352.440

OZ Beňuš

312.360

0

0

 

173.950

8.050

23.760

256.560

0

774.680

OZ Čierny Balog

37.450

0

0

 

24.500

 

1.700

185.220

0

248.870

OZ Slov. Ľupča

109.600

5.260

0

15.250

96.200

9.950

22.900

121.500

1.550

382.210

OZ Žarnovica

52.200

1.200

0

19.050

8.750

250

15.50

19.900

0

102.900

OZ Kriváň

414.490

1.850

10.240

129.940

8.970

9.020

7.880

110.040

4.690

697.120

OZ Rimav. Sobota

331.490

2.150

0

51.070

23.850

25.250

55.520

50.640

4.150

544.120

OZ Revúca

52.850

10.000

0

20.650

24.500

10.550

11.350

50.950

250

181.100

OZ Rožňava

274.600

3.700

0

8.650

152.350

51.000

44.800

189.350

17.100

741.550

OZ Košice

115.100

0

1.150

9.800

90.450

17.450

17.650

41.200

400

293.200

OZ Prešov

252.196

9.940

 

18.340

17.860

3.950

21.173

12.620

0

336.079

OZ Vranov n/T

102.030

3.310

 

161.680

22.340

22.130

12.170

500

2.940

327.100

OZ Sobrance

4.280

2.810

16.870

26.980

9.110

5.860

5.420

120

28.013

99.463

SPOLU drevina ks

4.747.746

1.848.454

150.280

855.520

1.078.660

281.330

447.913

2.363.570

443.966

12.217.439

zastúpenie v %

38,86

15,13

1,23

7,00

8,83

2,30

3,67

19,35

3,63

96,37

BK - buk, BL- borovica lesná, DL - dub lesný, DZ - dub zimný, JB - jedľa biela, JH - javor horský, SC - smrekovec, SM – smrek *ostatné: AG - agát, BC - borovica čierna, BH - brest horský, BR - breza bradavičnatá, DC - dub cerový, CS - čerešňa vtáčia, DG - douglaska tisolistá, JL - jelša lepkavá, JM - javor mliečny, JS - jaseň štíhly, JU - jaseň úzkolistý, LM - lipa malolistá, OC - orech čierny, TB - topoľ biely, topole, VB - vŕba biela

Na základe vykonaného rozboru nákladov v r. 2019 podľa jednotlivých kalkulačných položiek rozhodujúcich pre oceňovanie sadbového materiálu lesných drevín, ktorý vypracoval Odbor controllingu a cien na GR, došlo k nárastu vstupov, súhrne vyjadrených koeficientom 1,044.

Po odporučení ekonomického úseku vypracovať nový návrh vnútropodnikových cien pre r. 2019 sú vnútropodnikové ceny stanovené v spise č. 35998/2018-210 z 24.8.2018 upravené pre jednotlivé dreviny nasledovne (v eur/100 kusov):

Uvedenými upravenými cenami sa v r. 2019 riadia vnútropodnikové vzťahy týkajúce sa sadbového materiálu. Ostatné ustanovenia pre jeho zaradenie do výškových tried a ich posudzovanie pri odbere, zostávajú platné v zmysle vyššie uvedeného spisu.